Watertanks voor Kenia | het 6T project

Tanks – Toilets – Trees – Training – Tablebanking – Transformation

In 2003 kwam Hans van Leerdam, lid van Rotary Club Hoorn in aanraking met het 6T project in Nakuru, Kenia. Dit deel van Kenia beschikt niet over veilig drinkwater.

Hoofddoel van het 6T project is het bouwen van betonnen drinkwatertanks met een inhoud van 10.000 liter, waarin regenwater wordt opgevangen dat via golfplaten daken en een pijp naar de tank wordt geleid.

Maar iemand krijgt niet zomaar een watertank. Er is een behoorlijk aantal voorwaarden waaraan een gezin (er wordt vooral gewerkt met vrouwen) moet voldoen om een tank te bemachtigen. Onderaan de pagina wordt per “T” uitgelegd wat er wordt verwacht.

In Nakuru is een facilitating team van lokale mensen gevormd, die de bouw begeleiden en controleren. Leden van de Rotary Club Hoorn gaan regelmatig naar Kenia om het project met eigen ogen te kunnen volgen. En ook u, als sponsor, kunt mee op zo’n reis!

Mede door het enthousiasme van Hans, de Watercommissie van Rotary Club Hoorn en de intensieve samenwerking met de Rotary Club Nakuru zijn er al meer dan 7.350 tanks gerealiseerd! Maar we zijn er nog niet. Er staan meer dan duizend gezinnen te popelen om een tank te ‘krijgen’. Voor uw bijdrage van slechts € 444 wordt er al een tank gebouwd. En het is nog aftrekbaar ook. Doet u mee?

Rotary Club Purmerend sluit daar al veel jaren bij aan met financiële bijdragen die hebben geleid tot realisatie van 50 watertanks. Naast Rotary Club Purmerend gaan ook de Waterlandse Rotary Clubs zich aansluiten voor nog meer schoon water voor Kenia.

Aanschaf formulier watertank

Koop een tank met uw naam er op voor 444,- EURO.

  • Vul hier uw voorkeur naam / kenmerk in die op de tank zal worden weergegeven zodat de tank ook ter plaatste te herkennen is.
  • Prijs: € 444,00
  • € 0,00
  • Wanneer u klikt op Verzenden wordt u doorgestuurd naar de betalingspagina van uw bank.

Waar staat Tanks – Toilets – Trees – Training – Tablebanking – Transformation voor?

TANKS
Gezinnen (vrouwen) die voor een tank in aanmerking willen komen, worden lid van een Rotary Community Corps (RCC), die wordt gevormd door vrouwen die al een tank bezitten. Deze RCC spaart voor het nieuwe lid en betaalt € 50 mee aan de bouw van de tank. Een tank kost ongeveer € 900,00. Het nieuwe lid moet zelf zorgen voor lokale materialen zoals zand en water. Rotary Club Hoorn zamelt geld in (€ 444 per tank) om de constructie te laten plaatsvinden. In Nakuru wordt de constructie geleid door Rotary Club Nakuru die in de vorm van cement, pijpen, goten, transport, uitvoering etc. hun steentje bijdragen. (Uw) geld wordt dus nooit rechtstreeks aan de gebruiker overgedragen.

TOILETS
Een toilet moet worden gebouwd op het terrein van de eigenaar voordat ze kunnen beginnen met het bouwen van de tank. In eerste instantie is dit een latrine, maar door de jaren heen zien we dat er steeds meer verbeteringen worden aangebracht, waaronder bijvoorbeeld doucheruimtes. Niet alleen de hygiëne van het toilet, maar ook de persoonlijke hygiëne van de eigenaar en de hygiëne van de hele gemeenschap. De RCC’s spelen een centrale rol bij de verspreiding van deze waardevolle kennis. Waardevol, want een betere hygiëne betekent minder ziekten en vervolgens betekent minder ziekten een hogere productiviteit!

TREES
Alle gezinnen die een tank ontvangen, moeten minimaal 100 bomen planten. Na de onafhankelijkheid van Kenia in de jaren zestig van de vorige eeuw vond er boskap op zeer grote schaal in de traditionele jungle plaats. In dit project zijn nu al meer dan 620.000 bomen geplant. Zoals u waarschijnlijk weet, houden de bomen water vast, zorgen voor schaduw en voorkomen erosie van het land.

TRAINING / TEACHING
Trainingen worden gegeven in onderwerpen zoals: het bouwen en onderhouden van tanks, hygiëne, gezondheids- en zuigelingenzorg, het houden van kleinvee, het verbouwen van groenten en vis en deelnemen aan de economie. Ook hier spelen de RCC’s een grote rol.

TABLE BANKING
‘Table banking’ is een vorm van microfinanciering. Het doel is om de vrouwen te leren hoe ze geld moeten gebruiken en verwerken. Voor de actieve deelnemers is dit echt een succesvol programma omdat het ondernemerschap en zakelijk succes op de lange termijn stimuleert.

TRANSFORMATION – DE VERANDERING
De echte transformatie is niet alleen het bouwen van de tank. Het is de verbetering van de levensomstandigheden van de deelnemende families en vrouwen in hun kracht gezet worden door meer kennis en tijd om zich economisch te ontwikkelen.

Hebben we u net zo enthousiast gemaakt als wij zijn? Sponsor dan nu ook een tank!