ANBI-status

De Stichting Community Service Rotary Club Hoorn is met ingang van 1 januari 2008 gekwalificeerd als ANBI-instelling, fiscaalnummer 8060.07.473. (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Al uw giften kunt u aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Laat uw informeren hoe u dat het beste kunt doen.

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website en dat doen wij dan ook graag. Daarvoor kunt uw twee bestanden downloaden door te klikken op de onderstaande links:

Activiteiten uit het jaarverslag 2021/2022

Onze jaarlijkse plaatselijke activiteit is dit jaar door corona alleen de banketstavenactie geweest. Hiermee richten wij ons zo veel mogelijk op plaatselijk en regionale ‘goede doelen’. Dit jaar zijn aan de volgende goede doelen gelden overgemaakt: € 27.249 (v.j. € 8.280)

  • Hoorn Helpt Vluchtelingen € 250
  • Schouting: Lelievlet € 1.000
  • Oekraine € 1.000
  • Hospice € 700
  • Pubquiz € 375
  • Warn Thuis € 3.800
  • Stichting Tweestrijd € 1.800
  • Spieren voor Spieren € 13.000
  • Voedselbank € 4.600
  • Puur for Kids € 500

Ook dit jaar hebben activiteiten van de stichting plaatsgevonden binnen het 6T-project in de regio Nakuru in Kenia. Dit jaar is een bedrag van € 20.278 (vj € 23.548), voor de bouw van watertanks ontvangen. Voor het bouwen van tanks is dit jaar € 15.312 (vj € 67.458) aan Rotary Club Nakuru overgemaakt. Vrijwel elk jaar gaat er ook een delegatie van Rotarians en Sponsors naar Nakuru om met eigen ogen de voortgang waar te nemen. Aan de sponsorreizen wordt op eigen kosten deelgenomen.

Informatie over de voorgaande jaren:

2021

Jaarverslag 2020-2021

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen