ANBI-status

De Stichting Community Service Rotary Club Hoorn is met ingang van 1 januari 2008 gekwalificeerd als ANBI-instelling, fiscaalnummer 8060.07.473. (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Al uw giften kunt u aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Laat uw informeren hoe u dat het beste kunt doen.

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website en dat doen wij dan ook graag. Daarvoor kunt uw twee bestanden downloaden door te klikken op de onderstaande links:

Activiteiten uit het jaarverslag 2020/2021

Onze jaarlijkse plaatselijke activiteit is dit jaar door corona alleen de banketstavenactie geweest. Hiermee richten wij ons zo veel mogelijk op plaatselijk en regionale ‘goede doelen’. Dit jaar zijn aan de volgende goede doelen gelden overgemaakt: € 7.650 (v.j. € 7.107)

  • Hoorn Helpt Vluchtelingen € 800,-;
  • Cirkel zorgcentrum € 300,-;
  • Voedselbank € 5.000,-;
  • De Perelaar € 200,-;
  • KWF € 250,-;
  • India € 250,-;
  • Vlinderrots € 250,-;
  • Puur 4 kids € 600,-;

Ook dit jaar hebben activiteiten van de stichting plaatsgevonden binnen het 6T-project inde regio Nakuru in Kenia. Dit jaar is een bedrag van € 23.548,- (vj. € 30.781,-) voor de bouw van watertanks ontvangen. Voor het bouwen van tanks is dit jaar € 67.458,- (vj. € 16.176,-) aan Rotary Club Nakuru overgemaakt. Daarnaast hebben we sponsorgelden voor SCANN [Street Children’s Assistance Network of Nakuru] ontvangen € 500,- (vj. € 500,-) en overgemaakt aan hen € 0 (vj € 2.000,-).

Vrijwel elk jaar gaat er ook een delegatie van Rotarians en Sponsors naar Nakuru om met eigen ogen de voortgang waar te nemen. Aan de sponsorreizen wordt op eigen kosten deelgenomen.

Informatie over de voorgaande jaren:

2020

Info doelstelling activiteiten 30-6-2020 Stichting Community Service Rotary Club Hoorn

Baten en lasten 2019-2020 Stichting Community Service Rotary Club Hoorn

Balans 2019-2020 Stichting Community Service Rotary Club Hoorn

2019

Info doelstelling activiteiten 30 juni 2019 Stichting Community Services Rotary Club Hoorn

Baten en lasten 2018-2019 Stichting Community Services Rotary Club Hoorn

Balans 30 juni 2019 Stichting Community Services Rotary Club Hoorn